Skolstart i November!

Vår nystartade flygskola är en DTO, Deklarerad Flygskola. Första teorikursen startar i mitten av november och flyglektionerna kommer igång senare under våren, instruktörerna är erfarna yrkespiloter.

Hos oss kan man ta LAPL(A) samt PPL(A) certifikat. Bägge typerna är privatflygcertifikat, skillnaden är att LAPL (A) gäller för flygplan med maxvikt upp till 2000 kg (4-sitsiga). Medan ett PPL(A) gäller för större enmotoriga och mindre tvåmotoriga flygplan (6-sitsiga och större)

Har man som mål att kunna ta med några kompisar eller familjen och flyga "vanliga" flygplan för nöjes skull, klarar man sig bra med LAPL(A). Men siktar man på en yrkeskarriär som pilot så är PPL(A) mest lämpligt att starta med.

Man kan också uppgradera till PPL(A) senare.

Ungefärlig totalkostnad för ett LAPL(A) är 95 000 - 100 000:-  (minst 30 flygtimmar)                                                                                                                             och för PPL(A) ca 120 000 - 130 000:-  (minst 45 flygtimmar)

Läkarintyg och teorikurs samt distans support ingår i ovanstående priser. Transportstyrelsens certifikatkostnader är inte inkluderade.

Kontakta Lars Alsterqvist: 070 5337816 eller email: estf@telia.com för mer information

 

© Copyright fjallbackafbo.com